دلار / سومونی تاجیکستان

USD/TJS Ask
نرخ فعلی:: 11.3 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.3 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.3 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / سومونی تاجیکستان

در حال حاضر قیمت دلار / سومونی تاجیکستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / سومونی تاجیکستان
11.3 ریال
می باشد

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان روز گذشته برابر با
11.3 ریال
بود

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / سومونی تاجیکستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / سومونی تاجیکستان برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / سومونی تاجیکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

11.34 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / سومونی تاجیکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

11.3 ریال

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / سومونی تاجیکستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1400  با رقم 11.3 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / سومونی تاجیکستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 11.29 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.08  درصدی یا 0.01 ریال دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / سومونی تاجیکستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 21 شهریور 1400  با رقم 11.34 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.35 درصدی یا 0.04 ریال دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / سومونی تاجیکستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 11.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.73 درصدی یا 0.2 ریال دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / سومونی تاجیکستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 11.33 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.26 درصدی یا 0.03 ریال دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / سومونی تاجیکستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / سومونی تاجیکستان برابر است با 11.5 ریال که در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / سومونی تاجیکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / سومونی تاجیکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / سومونی تاجیکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.08 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 21 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / سومونی تاجیکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.35 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / سومونی تاجیکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / سومونی تاجیکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.26 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / سومونی تاجیکستان، 0.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / سومونی تاجیکستان، 0.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / سومونی تاجیکستان،  0.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / سومونی تاجیکستان،  0.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / سومونی تاجیکستان،  0.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / سومونی تاجیکستان،  0.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / سومونی تاجیکستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 14.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / سومونی تاجیکستان،  0.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / سومونی تاجیکستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی