دلار / کرون نروژ

USD/NOK Ask
نرخ فعلی:: 9.0541 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 9.0541 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9.0541 0

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / کرون نروژ

در حال حاضر قیمت دلار / کرون نروژ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / کرون نروژ
9.0541 ریال
می باشد

قیمت دلار / کرون نروژ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / کرون نروژ روز گذشته برابر با
9.0637 ریال
بود

قیمت دلار / کرون نروژ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / کرون نروژ نسبت به روز گذشته
0.0096 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / کرون نروژ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / کرون نروژ برابر با 9.0605 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / کرون نروژ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9.0746 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / کرون نروژ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9.0399 ریال

قیمت دلار / کرون نروژ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کرون نروژ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 8.9668 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.97 درصدی یا 0.0873 ریال دلار / کرون نروژ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / کرون نروژ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کرون نروژ   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 8.526 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.19  درصدی یا 0.5281 ریال دلار / کرون نروژ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / کرون نروژ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کرون نروژ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 8.6592 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.56 درصدی یا 0.3949 ریال دلار / کرون نروژ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / کرون نروژ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کرون نروژ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 8.3119 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.92 درصدی یا 0.7422 ریال دلار / کرون نروژ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / کرون نروژ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / کرون نروژ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 8.8078 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.79 درصدی یا 0.2463 ریال دلار / کرون نروژ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / کرون نروژ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / کرون نروژ برابر است با 11.7562 ریال که در تاریخ شنبه 2 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / کرون نروژ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.305442 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / کرون نروژ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.19 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / کرون نروژ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / کرون نروژ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.56 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / کرون نروژ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  8.92 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / کرون نروژ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / کرون نروژ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.79 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کرون نروژ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کرون نروژ، 6.19 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کرون نروژ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کرون نروژ، 6.19 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کرون نروژ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کرون نروژ،  6.19 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کرون نروژ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کرون نروژ،  6.19 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کرون نروژ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کرون نروژ،  6.19 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کرون نروژ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کرون نروژ،  6.19 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / کرون نروژ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / کرون نروژ،  6.19 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / کرون نروژ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی