دلار / ون کره جنوبی

USD/KRW Ask
نرخ فعلی:: 1,174.52 0.76
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,174.52 0.76

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,174.52 0.76

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / ون کره جنوبی

در حال حاضر قیمت دلار / ون کره جنوبی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / ون کره جنوبی
1,174.52 ریال
می باشد

قیمت دلار / ون کره جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / ون کره جنوبی روز گذشته برابر با
1,183.09 ریال
بود

قیمت دلار / ون کره جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / ون کره جنوبی نسبت به روز گذشته
8.57 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / ون کره جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / ون کره جنوبی برابر با 1,183.41 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / ون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,184.87 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / ون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,173.88 ریال

قیمت دلار / ون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ون کره جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 1,190.76 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.36 درصدی یا 16.24 ریال دلار / ون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / ون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ون کره جنوبی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 1,178.75 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.35  درصدی یا 4.23 ریال دلار / ون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / ون کره جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ون کره جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 1,158.8 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.35 درصدی یا 15.72 ریال دلار / ون کره جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / ون کره جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ون کره جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 1,107.48 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.05 درصدی یا 67.04 ریال دلار / ون کره جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / ون کره جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / ون کره جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 1,101.4 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.63 درصدی یا 73.12 ریال دلار / ون کره جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / ون کره جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / ون کره جنوبی برابر است با 1,960. ریال که در تاریخ سه شنبه 2 دی 1376  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / ون کره جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / ون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.78993 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / ون کره جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / ون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.35 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / ون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / ون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.35 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / ون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / ون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  6.05 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / ون کره جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / ون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.63 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ون کره جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ون کره جنوبی، 0.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ون کره جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ون کره جنوبی، 0.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ون کره جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ون کره جنوبی،  0.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ون کره جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ون کره جنوبی،  0.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ون کره جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ون کره جنوبی،  0.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ون کره جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ون کره جنوبی،  0.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / ون کره جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / ون کره جنوبی،  0.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / ون کره جنوبی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی