دلار / فرانک بوروندی

USD/BIF Ask
نرخ فعلی:: 2,000 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2,000 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,000 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار / فرانک بوروندی

در حال حاضر قیمت دلار / فرانک بوروندی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار / فرانک بوروندی
2,000 ریال
می باشد

قیمت دلار / فرانک بوروندی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار / فرانک بوروندی روز گذشته برابر با
2,000 ریال
بود

قیمت دلار / فرانک بوروندی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار / فرانک بوروندی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار / فرانک بوروندی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار / فرانک بوروندی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / فرانک بوروندی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,021 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / فرانک بوروندی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,000 ریال

قیمت دلار / فرانک بوروندی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / فرانک بوروندی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 2,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار / فرانک بوروندی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار / فرانک بوروندی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / فرانک بوروندی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 2,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار / فرانک بوروندی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / فرانک بوروندی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / فرانک بوروندی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 2,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار / فرانک بوروندی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار / فرانک بوروندی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / فرانک بوروندی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 2,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار / فرانک بوروندی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار / فرانک بوروندی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار / فرانک بوروندی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 1,950 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.56 درصدی یا 50 ریال دلار / فرانک بوروندی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار / فرانک بوروندی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار / فرانک بوروندی برابر است با 2,017.84 ریال که در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار / فرانک بوروندی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / فرانک بوروندی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار / فرانک بوروندی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / فرانک بوروندی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / فرانک بوروندی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / فرانک بوروندی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / فرانک بوروندی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار / فرانک بوروندی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / فرانک بوروندی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار / فرانک بوروندی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.56 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / فرانک بوروندی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.34  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / فرانک بوروندی، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / فرانک بوروندی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / فرانک بوروندی، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / فرانک بوروندی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / فرانک بوروندی،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / فرانک بوروندی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / فرانک بوروندی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / فرانک بوروندی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / فرانک بوروندی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / فرانک بوروندی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / فرانک بوروندی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار / فرانک بوروندی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / فرانک بوروندی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار / فرانک بوروندی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی