نقره (بازار آمریکا)

Silver
نرخ فعلی:: 22.895 0.04
بازار فلزات آمریکا

نرخ فعلی: : 22.895 0.04

واحد حجمی : انس

نرخ فعلی: : 22.895 0.04

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار فلزات آمریکا

واحد حجمی : انس

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات نقره (بازار آمریکا)

در حال حاضر قیمت نقره (بازار آمریکا) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نقره (بازار آمریکا)
22.895 دلار
می باشد

قیمت نقره (بازار آمریکا) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نقره (بازار آمریکا) روز گذشته برابر با
22.895 دلار
بود

قیمت نقره (بازار آمریکا) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نقره (بازار آمریکا) نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت نقره (بازار آمریکا) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نقره (بازار آمریکا) برابر با 22.885 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نقره (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

23 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نقره (بازار آمریکا) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

22.799 دلار

قیمت نقره (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 23.495 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.55 درصدی یا 0.6 دلار نقره (بازار آمریکا) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نقره (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره (بازار آمریکا)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 24.11 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.03  درصدی یا 1.215 دلار نقره (بازار آمریکا) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نقره (بازار آمریکا) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 23.98 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.52 درصدی یا 1.085 دلار نقره (بازار آمریکا) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نقره (بازار آمریکا) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 28.14 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.63 درصدی یا 5.245 دلار نقره (بازار آمریکا) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت نقره (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره (بازار آمریکا) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 24.095 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.98 درصدی یا 1.2 دلار نقره (بازار آمریکا) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت نقره (بازار آمریکا) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نقره (بازار آمریکا) برابر است با 48.584 دلار که در تاریخ جمعه 9 اردیبهشت 1390  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نقره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نقره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.917471 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید نقره (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به نقره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.03 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نقره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به نقره (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.52 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نقره (بازار آمریکا) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به نقره (بازار آمریکا) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  18.63 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نقره (بازار آمریکا) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به نقره (بازار آمریکا)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.98 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره (بازار آمریکا) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.01  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره (بازار آمریکا)، 5.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره (بازار آمریکا) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره (بازار آمریکا)، 5.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره (بازار آمریکا) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 5.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره (بازار آمریکا)،  5.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره (بازار آمریکا) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره (بازار آمریکا)،  5.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره (بازار آمریکا) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره (بازار آمریکا)،  5.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره (بازار آمریکا) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره (بازار آمریکا)،  5.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره (بازار آمریکا) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 10.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره (بازار آمریکا)،  5.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات نقره (بازار آمریکا)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی