دلار تایوان / پزوی آرژانتین

TWD/ARS Ask
نرخ فعلی:: 3.658 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.658 0.29

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.658 0.29

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار تایوان / پزوی آرژانتین

در حال حاضر قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار تایوان / پزوی آرژانتین
3.658 ریال
می باشد

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین روز گذشته برابر با
3.649 ریال
بود

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به روز گذشته
0.009 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار تایوان / پزوی آرژانتین برابر با 3.648 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / پزوی آرژانتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.658 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار تایوان / پزوی آرژانتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.6423 ریال

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پزوی آرژانتین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 3.6157 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.16 درصدی یا 0.0423 ریال دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پزوی آرژانتین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 3.5944 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.76  درصدی یا 0.0636 ریال دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پزوی آرژانتین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 3.5438 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.22 درصدی یا 0.1142 ریال دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پزوی آرژانتین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 3.4233 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.85 درصدی یا 0.2347 ریال دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار تایوان / پزوی آرژانتین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 2.8706 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 27.42 درصدی یا 0.7874 ریال دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار تایوان / پزوی آرژانتین برابر است با 3.6516 ریال که در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پزوی آرژانتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.071202 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار تایوان / پزوی آرژانتین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پزوی آرژانتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.76 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پزوی آرژانتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.22 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پزوی آرژانتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  6.85 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار تایوان / پزوی آرژانتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 27.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین، 1.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین، 1.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین،  1.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین،  1.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین،  1.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین،  1.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار تایوان / پزوی آرژانتین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار تایوان / پزوی آرژانتین،  1.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار تایوان / پزوی آرژانتین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی