حواله پوند

Transfer GBP Company
نرخ فعلی:: 77,890 -
حواله ارزی

نرخ فعلی: : 77,890 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 77,890 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : حواله ارزی

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حواله پوند

در حال حاضر قیمت حواله پوند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حواله پوند
77,890 ریال
می باشد

قیمت حواله پوند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حواله پوند روز گذشته برابر با
77,890 ریال
بود

قیمت حواله پوند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حواله پوند نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت حواله پوند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حواله پوند برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله پوند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

77,890 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حواله پوند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

77,890 ریال

قیمت حواله پوند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله پوند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله پوند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حواله پوند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله پوند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال حواله پوند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حواله پوند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله پوند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله پوند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حواله پوند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله پوند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله پوند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حواله پوند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حواله پوند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال حواله پوند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حواله پوند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حواله پوند برابر است با 77,890 ریال که در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حواله پوند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حواله پوند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.273288 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حواله پوند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله پوند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حواله پوند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله پوند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حواله پوند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله پوند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حواله پوند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به حواله پوند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله پوند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله پوند، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله پوند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله پوند، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله پوند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله پوند،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله پوند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله پوند،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله پوند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله پوند،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله پوند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله پوند،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حواله پوند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حواله پوند،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حواله پوند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی