دلار سنگاپور / بات تایلند

SGD/THB Ask
نرخ فعلی:: 24.5205 1.53
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 24.5205 1.53

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 24.5205 1.53

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / بات تایلند

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / بات تایلند 24.5205 ریال می باشد

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند روز گذشته برابر با 24.15 ریال بود

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به روز گذشته 0.3705 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / بات تایلند برابر با 24.5531 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

24.5717 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

24.15 ریال

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / بات تایلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 24.15 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.53 درصدی یا 0.3705 ریال دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / بات تایلند در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 24.5887 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.27  درصدی یا 0.0682 ریال دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / بات تایلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 24.15 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.53 درصدی یا 0.3705 ریال دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / بات تایلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 24.15 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.53 درصدی یا 0.3705 ریال دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / بات تایلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 22.568 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.65 درصدی یا 1.9525 ریال دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / بات تایلند برابر است با 24.965 ریال که در تاریخ سه شنبه 6 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.27 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.53 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.53 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.65 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند، 0.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند، 0.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند،  0.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند،  0.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند،  0.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند،  0.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / بات تایلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / بات تایلند،  0.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / بات تایلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین