دلار سنگاپور / ین ژاپن

SGD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 82.24 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 82.24 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 82.24 0.02

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / ین ژاپن

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / ین ژاپن
82.24 ریال
می باشد

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن روز گذشته برابر با
81.491 ریال
بود

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به روز گذشته
0.749 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / ین ژاپن برابر با 82.26 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

82.32 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

81.491 ریال

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / ین ژاپن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 81.491 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.91 درصدی یا 0.749 ریال دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / ین ژاپن   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 84 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.09  درصدی یا 1.76 ریال دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / ین ژاپن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 81.491 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.91 درصدی یا 0.749 ریال دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / ین ژاپن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 82.671 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.52 درصدی یا 0.431 ریال دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / ین ژاپن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 77.891 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.58 درصدی یا 4.349 ریال دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / ین ژاپن برابر است با 84.74 ریال که در تاریخ جمعه 23 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.09 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.91 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.52 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.58 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن، 2.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن، 2.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن،  2.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن،  2.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن،  2.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن،  2.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / ین ژاپن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / ین ژاپن،  2.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / ین ژاپن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی