کرون سوئد / بات تایلند

SEK/THB Ask
نرخ فعلی:: 3.7016 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.7016 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.7016 0.03

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون سوئد / بات تایلند

در حال حاضر قیمت کرون سوئد / بات تایلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون سوئد / بات تایلند
3.7016 ریال
می باشد

قیمت کرون سوئد / بات تایلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون سوئد / بات تایلند روز گذشته برابر با
3.7024 ریال
بود

قیمت کرون سوئد / بات تایلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون سوئد / بات تایلند نسبت به روز گذشته
0.0008 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون سوئد / بات تایلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون سوئد / بات تایلند برابر با 3.7028 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون سوئد / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.7028 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون سوئد / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.696 ریال

قیمت کرون سوئد / بات تایلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / بات تایلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 3.714 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.33 درصدی یا 0.0124 ریال کرون سوئد / بات تایلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون سوئد / بات تایلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / بات تایلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 3.8739 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.44  درصدی یا 0.1723 ریال کرون سوئد / بات تایلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون سوئد / بات تایلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / بات تایلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 3.7941 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.43 درصدی یا 0.0925 ریال کرون سوئد / بات تایلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون سوئد / بات تایلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / بات تایلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 3.7633 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.63 درصدی یا 0.0617 ریال کرون سوئد / بات تایلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون سوئد / بات تایلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / بات تایلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 3.5748 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.54 درصدی یا 0.1268 ریال کرون سوئد / بات تایلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون سوئد / بات تایلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون سوئد / بات تایلند برابر است با 3.9074 ریال که در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / بات تایلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.23246 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون سوئد / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.44 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون سوئد / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.43 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون سوئد / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.63 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون سوئد / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.54 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / بات تایلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / بات تایلند، 4.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / بات تایلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / بات تایلند، 4.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / بات تایلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / بات تایلند،  4.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / بات تایلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / بات تایلند،  4.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / بات تایلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / بات تایلند،  4.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / بات تایلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / بات تایلند،  4.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / بات تایلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / بات تایلند،  4.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون سوئد / بات تایلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی