کرون سوئد / روپیه اندونزی

SEK/IDR Ask
نرخ فعلی:: 1,579.96 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,579.96 0.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,579.96 0.15

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون سوئد / روپیه اندونزی

در حال حاضر قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون سوئد / روپیه اندونزی
1,579.96 ریال
می باشد

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی روز گذشته برابر با
1,576.87 ریال
بود

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به روز گذشته
3.09 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون سوئد / روپیه اندونزی برابر با 1,577.66 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون سوئد / روپیه اندونزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,580.46 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون سوئد / روپیه اندونزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,576.14 ریال

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / روپیه اندونزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 1,589.64 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.6 درصدی یا 9.68 ریال کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / روپیه اندونزی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 1,663.19 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.  درصدی یا 83.23 ریال کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / روپیه اندونزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 1,656.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.62 درصدی یا 76.54 ریال کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / روپیه اندونزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 1,726.77 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.5 درصدی یا 146.81 ریال کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / روپیه اندونزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 1,663.75 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.03 درصدی یا 83.79 ریال کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون سوئد / روپیه اندونزی برابر است با 1,741.77 ریال که در تاریخ شنبه 13 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / روپیه اندونزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.645198 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون سوئد / روپیه اندونزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / روپیه اندونزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5. درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / روپیه اندونزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.62 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / روپیه اندونزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  8.5 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / روپیه اندونزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.03 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی، 5. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی، 5. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی،  5. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی،  5. درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی،  5. درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی،  5. درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / روپیه اندونزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / روپیه اندونزی،  5. درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون سوئد / روپیه اندونزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی