Sberbank Global Internet

Sberbank Global Internet
نرخ فعلی:: 4,765.14 -
صندوق های سرمایه گذاری روسیه

نرخ فعلی: : 4,765.14 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4,765.14 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Sberbank Global Internet

در حال حاضر قیمت Sberbank Global Internet چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Sberbank Global Internet 4,765.14 دلار می باشد

قیمت Sberbank Global Internet روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Sberbank Global Internet روز گذشته برابر با 4,765.14 دلار بود

قیمت Sberbank Global Internet نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Sberbank Global Internet نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت Sberbank Global Internet در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Sberbank Global Internet برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Sberbank Global Internet به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,765.14 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Sberbank Global Internet به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,765.14 دلار

قیمت Sberbank Global Internet نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sberbank Global Internet در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 4,973.33 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.18 درصدی یا 208.19 دلار Sberbank Global Internet نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Sberbank Global Internet نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sberbank Global Internet در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 5,076.24 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.12  درصدی یا 311.1 دلار Sberbank Global Internet نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Sberbank Global Internet نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sberbank Global Internet در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 5,023.68 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.14 درصدی یا 258.54 دلار Sberbank Global Internet نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Sberbank Global Internet نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sberbank Global Internet در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 5,175.93 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.93 درصدی یا 410.79 دلار Sberbank Global Internet نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Sberbank Global Internet نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sberbank Global Internet در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 5,175.93 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.93 درصدی یا 410.79 دلار Sberbank Global Internet نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Sberbank Global Internet تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Sberbank Global Internet برابر است با 5,415.37 دلار که در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Sberbank Global Internet چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Sberbank Global Internet تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.974639 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Sberbank Global Internet چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به Sberbank Global Internet تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.12 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Sberbank Global Internet چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Sberbank Global Internet، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.14 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Sberbank Global Internet چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Sberbank Global Internet تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  7.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Sberbank Global Internet چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Sberbank Global Internet، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.93 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sberbank Global Internet نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sberbank Global Internet، 6.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sberbank Global Internet نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sberbank Global Internet، 6.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sberbank Global Internet نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sberbank Global Internet،  6.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sberbank Global Internet نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 31.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sberbank Global Internet،  6.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sberbank Global Internet نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sberbank Global Internet،  6.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sberbank Global Internet نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sberbank Global Internet،  6.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sberbank Global Internet نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sberbank Global Internet،  6.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Sberbank Global Internet

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین