ریال عربستان / روبل روسیه

SAR/RUB Ask
نرخ فعلی:: 19.907 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 19.907 0.13

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 19.907 0.13

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عربستان / روبل روسیه

در حال حاضر قیمت ریال عربستان / روبل روسیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عربستان / روبل روسیه
19.907 ریال
می باشد

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه روز گذشته برابر با
19.8814 ریال
بود

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به روز گذشته
0.0256 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عربستان / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عربستان / روبل روسیه برابر با 19.8917 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

19.9963 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

19.823 ریال

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 19.9838 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.38 درصدی یا 0.0768 ریال ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روبل روسیه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 19.0707 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.38  درصدی یا 0.8363 ریال ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روبل روسیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 19.5258 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.95 درصدی یا 0.3812 ریال ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روبل روسیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 19.5756 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.69 درصدی یا 0.3314 ریال ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روبل روسیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 20.2279 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.58 درصدی یا 0.3209 ریال ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عربستان / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عربستان / روبل روسیه برابر است با 21.5452 ریال که در تاریخ چهارشنبه 28 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.376074 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عربستان / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.38 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.95 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.69 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.58 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.07  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روبل روسیه، 4.38 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روبل روسیه، 4.38 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روبل روسیه،  4.38 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روبل روسیه،  4.38 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روبل روسیه،  4.38 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روبل روسیه،  4.38 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روبل روسیه،  4.38 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عربستان / روبل روسیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی