ریال عربستان / یورو

SAR/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.2258 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2258 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2258 -

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عربستان / یورو

در حال حاضر قیمت ریال عربستان / یورو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عربستان / یورو
0.2258 ریال
می باشد

قیمت ریال عربستان / یورو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عربستان / یورو روز گذشته برابر با
0.2258 ریال
بود

قیمت ریال عربستان / یورو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عربستان / یورو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عربستان / یورو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عربستان / یورو برابر با 0.2352 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2355 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2258 ریال

قیمت ریال عربستان / یورو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / یورو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.2258 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال ریال عربستان / یورو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / یورو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / یورو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.2258 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال ریال عربستان / یورو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / یورو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / یورو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.2246 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.53 درصدی یا 0.0012 ریال ریال عربستان / یورو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / یورو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / یورو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.2185 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.34 درصدی یا 0.0073 ریال ریال عربستان / یورو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / یورو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.2207 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.31 درصدی یا 0.0051 ریال ریال عربستان / یورو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عربستان / یورو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عربستان / یورو برابر است با 0.2488 ریال که در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / یورو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.483926 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عربستان / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.53 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.34 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عربستان / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.31 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / یورو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / یورو، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / یورو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / یورو، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / یورو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / یورو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / یورو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / یورو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / یورو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عربستان / یورو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی