روبل روسیه / روپیه سریلانکا

RUB/LKR Ask
نرخ فعلی:: 2.7417 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.7417 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.7417 0.08

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / روپیه سریلانکا

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / روپیه سریلانکا
2.7417 ریال
می باشد

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا روز گذشته برابر با
2.741 ریال
بود

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به روز گذشته
0.0007 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / روپیه سریلانکا برابر با 2.7418 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.7418 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.7417 ریال

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 2.7536 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.43 درصدی یا 0.0119 ریال روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه سریلانکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 2.8683 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.41  درصدی یا 0.1266 ریال روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 2.741 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.02 درصدی یا 0.0007 ریال روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 2.7602 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.67 درصدی یا 0.0185 ریال روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 2.5163 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.95 درصدی یا 0.2254 ریال روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / روپیه سریلانکا برابر است با 2.9711 ریال که در تاریخ شنبه 21 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.355142 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.41 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.02 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.67 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.95 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا، 4.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا، 4.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا،  4.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا،  4.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا،  4.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا،  4.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه سریلانکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه سریلانکا،  4.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / روپیه سریلانکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی