ریال قطر

QAR
نرخ فعلی:: 84,800 0.83
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 84,800 0.83

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 84,800 0.83

واحد پولی : ریال

کشور : قطر

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات ریال قطر

در حال حاضر قیمت ریال قطر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال قطر
84,800 ریال
می باشد

قیمت ریال قطر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال قطر روز گذشته برابر با
84,100 ریال
بود

قیمت ریال قطر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال قطر نسبت به روز گذشته
700 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال قطر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال قطر برابر با 84,700 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال قطر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

85,100 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال قطر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

84,300 ریال

قیمت ریال قطر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال قطر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 82,100 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.28 درصدی یا 2,700 ریال ریال قطر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال قطر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال قطر   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 77,700 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.13  درصدی یا 7,100 ریال ریال قطر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال قطر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال قطر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 75,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.87 درصدی یا 9,000 ریال ریال قطر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال قطر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال قطر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 67,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 26.19 درصدی یا 17,600 ریال ریال قطر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال قطر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال قطر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 72,500 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.96 درصدی یا 12,300 ریال ریال قطر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال قطر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال قطر برابر است با 89,000 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال قطر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.686203 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال قطر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال قطر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال قطر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.87 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال قطر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال قطر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  26.19 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال قطر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال قطر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال قطر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال قطر، 9.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال قطر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال قطر، 9.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال قطر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال قطر،  9.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال قطر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال قطر،  9.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال قطر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال قطر،  9.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال قطر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال قطر،  9.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال قطر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال قطر،  9.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال قطر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی