پزو فیلیپین / کرون چک

PHP/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.4464 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4464 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4464 0.11

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو فیلیپین / کرون چک

در حال حاضر قیمت پزو فیلیپین / کرون چک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو فیلیپین / کرون چک
0.4464 ریال
می باشد

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک روز گذشته برابر با
0.4456 ریال
بود

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به روز گذشته
0.0008 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو فیلیپین / کرون چک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو فیلیپین / کرون چک برابر با 0.4459 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / کرون چک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.4465 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / کرون چک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.4459 ریال

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون چک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.4503 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.86 درصدی یا 0.0039 ریال پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون چک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.435 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.62  درصدی یا 0.0114 ریال پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون چک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.4289 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.08 درصدی یا 0.0175 ریال پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون چک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.4385 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.8 درصدی یا 0.0079 ریال پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / کرون چک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.4543 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.73 درصدی یا 0.0079 ریال پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو فیلیپین / کرون چک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو فیلیپین / کرون چک برابر است با 0.5076 ریال که در تاریخ پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.335495 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو فیلیپین / کرون چک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.62 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون چک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / کرون چک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.73 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون چک، 2.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون چک، 2.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون چک،  2.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون چک،  2.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون چک،  2.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون چک،  2.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / کرون چک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / کرون چک،  2.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو فیلیپین / کرون چک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی