سول پرو / پزوی کلمبیا

PEN/COP Ask
نرخ فعلی:: 1,047.89 0.74
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,047.89 0.74

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,047.89 0.74

واحد پولی : -

کشور : پرو

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سول پرو / پزوی کلمبیا

در حال حاضر قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سول پرو / پزوی کلمبیا 1,047.89 ریال می باشد

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا روز گذشته برابر با 1,040.22 ریال بود

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به روز گذشته 7.67 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سول پرو / پزوی کلمبیا برابر با 1,043.16 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سول پرو / پزوی کلمبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,052.25 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سول پرو / پزوی کلمبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,043.13 ریال

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 1,020.66 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.66 درصدی یا 27.23 ریال سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 989.01 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.95  درصدی یا 58.88 ریال سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 954.34 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.8 درصدی یا 93.55 ریال سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 965.6008 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.52 درصدی یا 82.2892 ریال سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سول پرو / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 966.6 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.4 درصدی یا 81.29 ریال سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سول پرو / پزوی کلمبیا برابر است با 1,196.44 ریال که در تاریخ چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.320185 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سول پرو / پزوی کلمبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.95 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پزوی کلمبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.8 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  8.52 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به سول پرو / پزوی کلمبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.4 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا، 5.95 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا، 5.95 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا،  5.95 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا،  5.95 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا،  5.95 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا،  5.95 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سول پرو / پزوی کلمبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سول پرو / پزوی کلمبیا،  5.95 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سول پرو / پزوی کلمبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین