دلار نیوزیلند / دلار نامبیا

NZD/NAD Ask
نرخ فعلی:: 10.8602 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10.8602 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.8602 -

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار نیوزیلند / دلار نامبیا

در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نیوزیلند / دلار نامبیا
10.8602 ریال
می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا روز گذشته برابر با
10.8602 ریال
بود

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نیوزیلند / دلار نامبیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دلار نامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

10.8602 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دلار نامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

10.8522 ریال

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار نامبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 11.0011 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.28 درصدی یا 0.1409 ریال دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار نامبیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 10.795 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.6  درصدی یا 0.0652 ریال دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار نامبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 10.1652 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.83 درصدی یا 0.695 ریال دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار نامبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 9.7907 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.92 درصدی یا 1.0695 ریال دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دلار نامبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 10.6601 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.87 درصدی یا 0.2001 ریال دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نیوزیلند / دلار نامبیا برابر است با 11.6544 ریال که در تاریخ دوشنبه 20 مرداد 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.113129 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / دلار نامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.6 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار نامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.83 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  10.92 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دلار نامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.87 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.76  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا، 0.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا، 0.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا،  0.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا،  0.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا،  0.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا،  0.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دلار نامبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دلار نامبیا،  0.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نیوزیلند / دلار نامبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی