LASCO Financial Services

LASCO Financial Services
نرخ فعلی:: 3.63 -
بازار سهام جامائیکا

نرخ فعلی: : 3.63 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.63 -

واحد پولی : -

کشور : جامائیکا

شاخه : بازار سهام جامائیکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات LASCO Financial Services

در حال حاضر قیمت LASCO Financial Services چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر LASCO Financial Services
3.63 ریال
می باشد

قیمت LASCO Financial Services روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت LASCO Financial Services روز گذشته برابر با
3.63 ریال
بود

قیمت LASCO Financial Services نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت LASCO Financial Services نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت LASCO Financial Services در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای LASCO Financial Services برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای LASCO Financial Services به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.63 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای LASCO Financial Services به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.63 ریال

قیمت LASCO Financial Services نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر LASCO Financial Services در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال LASCO Financial Services نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت LASCO Financial Services نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر LASCO Financial Services   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال LASCO Financial Services نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت LASCO Financial Services نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر LASCO Financial Services در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال LASCO Financial Services نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت LASCO Financial Services نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر LASCO Financial Services در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 3.87 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.2 درصدی یا 0.24 ریال LASCO Financial Services نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت LASCO Financial Services نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر LASCO Financial Services در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 2.64 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 37.5 درصدی یا 0.99 ریال LASCO Financial Services نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت LASCO Financial Services تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای LASCO Financial Services برابر است با 5.99 ریال که در تاریخ شنبه 29 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در LASCO Financial Services چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به LASCO Financial Services تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.891892 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید LASCO Financial Services چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به LASCO Financial Services تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در LASCO Financial Services چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به LASCO Financial Services، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در LASCO Financial Services چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به LASCO Financial Services تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.2 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در LASCO Financial Services چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به LASCO Financial Services، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 37.5 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در LASCO Financial Services نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت LASCO Financial Services، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در LASCO Financial Services نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت LASCO Financial Services، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در LASCO Financial Services نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت LASCO Financial Services،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در LASCO Financial Services نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت LASCO Financial Services،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در LASCO Financial Services نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت LASCO Financial Services،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در LASCO Financial Services نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 36.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت LASCO Financial Services،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در LASCO Financial Services نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت LASCO Financial Services،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات LASCO Financial Services

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی