وون کره جنوبی / فرانک سوییس

KRW/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.0795 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0795 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0795 -

واحد پولی : -

کشور : کره جنوبی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وون کره جنوبی / فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وون کره جنوبی / فرانک سوییس
0.0795 ریال
می باشد

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس روز گذشته برابر با
0.0795 ریال
بود

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وون کره جنوبی / فرانک سوییس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وون کره جنوبی / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0795 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وون کره جنوبی / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0795 ریال

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / فرانک سوییس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وون کره جنوبی / فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وون کره جنوبی / فرانک سوییس برابر است با 0.0937 ریال که در تاریخ شنبه 22 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.250941 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وون کره جنوبی / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وون کره جنوبی / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.09  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وون کره جنوبی / فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وون کره جنوبی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وون کره جنوبی / فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی