شیلینگ کنیا / دلار

KES/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0091 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0091 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0091 -

واحد پولی : -

کشور : کنیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات شیلینگ کنیا / دلار

در حال حاضر قیمت شیلینگ کنیا / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر شیلینگ کنیا / دلار
0.0091 ریال
می باشد

قیمت شیلینگ کنیا / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت شیلینگ کنیا / دلار روز گذشته برابر با
0.0091 ریال
بود

قیمت شیلینگ کنیا / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت شیلینگ کنیا / دلار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت شیلینگ کنیا / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای شیلینگ کنیا / دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای شیلینگ کنیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0091 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای شیلینگ کنیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0091 ریال

قیمت شیلینگ کنیا / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیلینگ کنیا / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال شیلینگ کنیا / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت شیلینگ کنیا / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیلینگ کنیا / دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال شیلینگ کنیا / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت شیلینگ کنیا / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیلینگ کنیا / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال شیلینگ کنیا / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت شیلینگ کنیا / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیلینگ کنیا / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 25 خرداد 1400  با رقم 0.0093 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.15 درصدی یا 0.0002 ریال شیلینگ کنیا / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت شیلینگ کنیا / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیلینگ کنیا / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 0.0088 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.4 درصدی یا 0.0003 ریال شیلینگ کنیا / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت شیلینگ کنیا / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای شیلینگ کنیا / دلار برابر است با 0.0099 ریال که در تاریخ جمعه 21 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در شیلینگ کنیا / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به شیلینگ کنیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.086957 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید شیلینگ کنیا / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به شیلینگ کنیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در شیلینگ کنیا / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به شیلینگ کنیا / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در شیلینگ کنیا / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 25 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به شیلینگ کنیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در شیلینگ کنیا / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به شیلینگ کنیا / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.4 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیلینگ کنیا / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیلینگ کنیا / دلار، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیلینگ کنیا / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیلینگ کنیا / دلار، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیلینگ کنیا / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیلینگ کنیا / دلار،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیلینگ کنیا / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیلینگ کنیا / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیلینگ کنیا / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیلینگ کنیا / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیلینگ کنیا / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیلینگ کنیا / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیلینگ کنیا / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیلینگ کنیا / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات شیلینگ کنیا / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی