ین ژاپن / دلار جامائیکا

JPY/JMD Ask
نرخ فعلی:: 1.3851 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.3851 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.3851 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ین ژاپن / دلار جامائیکا

در حال حاضر قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ین ژاپن / دلار جامائیکا
1.3851 ریال
می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا روز گذشته برابر با
1.3851 ریال
بود

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ین ژاپن / دلار جامائیکا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.3927 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.3849 ریال

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار جامائیکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 1.3808 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.31 درصدی یا 0.0043 ریال ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار جامائیکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 1.3847 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.02  درصدی یا 0.0004 ریال ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 1.3778 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.52 درصدی یا 0.0073 ریال ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار جامائیکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 1.3755 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.69 درصدی یا 0.0096 ریال ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 1.4058 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.47 درصدی یا 0.0207 ریال ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ین ژاپن / دلار جامائیکا برابر است با 1.4572 ریال که در تاریخ دوشنبه 4 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.624193 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ین ژاپن / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.02 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.52 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.69 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.47 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا، 0.02 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا، 0.02 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا،  0.02 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا،  0.02 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا،  0.02 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا،  0.02 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار جامائیکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار جامائیکا،  0.02 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ین ژاپن / دلار جامائیکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی