ین ژاپن / دلار هنگ کنگ

JPY/HKD Ask
نرخ فعلی:: 0.068 4.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.068 4.41

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.068 4.41

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ین ژاپن / دلار هنگ کنگ

در حال حاضر قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ین ژاپن / دلار هنگ کنگ 0.068 ریال می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ روز گذشته برابر با 0.071 ریال بود

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به روز گذشته 0.003 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ین ژاپن / دلار هنگ کنگ برابر با 0.068 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.071 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ین ژاپن / دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0678 ریال

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.071 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.22 درصدی یا 0.003 ریال ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.0686 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.87  درصدی یا 0.0006 ریال ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.071 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.22 درصدی یا 0.003 ریال ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.0707 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.81 درصدی یا 0.0027 ریال ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ین ژاپن / دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.0747 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.96 درصدی یا 0.0067 ریال ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ین ژاپن / دلار هنگ کنگ برابر است با 0.0759 ریال که در تاریخ دوشنبه 19 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ین ژاپن / دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.87 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.22 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.81 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به ین ژاپن / دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ، 0.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ، 0.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ،  0.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ،  0.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ،  0.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ،  0.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ین ژاپن / دلار هنگ کنگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ین ژاپن / دلار هنگ کنگ،  0.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ین ژاپن / دلار هنگ کنگ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین