دینار اردن / ریال عربستان

JOD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 5.2906 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.2906 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.2906 0.06
واحد پولی : -
کشور : اردن
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی