کرونا ایسلند / پوند انگلیس

ISK/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0057 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0057 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0057 -

واحد پولی : -

کشور : ایسلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرونا ایسلند / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرونا ایسلند / پوند انگلیس 0.0057 ریال می باشد

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس روز گذشته برابر با 0.0057 ریال بود

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرونا ایسلند / پوند انگلیس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرونا ایسلند / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0057 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرونا ایسلند / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0057 ریال

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / پوند انگلیس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 شهریور 1400  با رقم 0.0057 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.0056 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.78 درصدی یا 0.0001 ریال کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرونا ایسلند / پوند انگلیس برابر است با 0.0073 ریال که در تاریخ جمعه 26 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.724138 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرونا ایسلند / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 2 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.78 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 5.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 47.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرونا ایسلند / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین