کرونا ایسلند / فرانک سوییس

ISK/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.0071 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0071 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0071 -

واحد پولی : -

کشور : ایسلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرونا ایسلند / فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرونا ایسلند / فرانک سوییس
0.0071 ریال
می باشد

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس روز گذشته برابر با
0.0072 ریال
بود

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرونا ایسلند / فرانک سوییس برابر با 0.0071 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرونا ایسلند / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0072 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرونا ایسلند / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0071 ریال

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 0.0072 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.38 درصدی یا 0.0001 ریال کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فرانک سوییس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 0.007 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.42  درصدی یا 0.0001 ریال کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 0.0072 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.38 درصدی یا 0.0001 ریال کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 0.0075 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.33 درصدی یا 0.0004 ریال کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرونا ایسلند / فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1399  با رقم 0.007 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.42 درصدی یا 0.0001 ریال کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرونا ایسلند / فرانک سوییس برابر است با 0.0099 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرونا ایسلند / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.42 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.38 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.33 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرونا ایسلند / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس، 1.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس، 1.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس،  1.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس،  1.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس،  1.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس،  1.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرونا ایسلند / فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرونا ایسلند / فرانک سوییس،  1.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرونا ایسلند / فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی