روپیه هند / روپیه پاکستان

INR/PKR Ask
نرخ فعلی:: 2.3531 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.3531 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.3531 0.02

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / روپیه پاکستان

در حال حاضر قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / روپیه پاکستان
2.3531 ریال
می باشد

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان روز گذشته برابر با
2.3526 ریال
بود

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به روز گذشته
0.0005 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / روپیه پاکستان برابر با 2.3527 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3533 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3527 ریال

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / روپیه پاکستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 2.3566 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.14 درصدی یا 0.0035 ریال روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / روپیه پاکستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 2.2974 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.42  درصدی یا 0.0557 ریال روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 2.2921 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.66 درصدی یا 0.061 ریال روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / روپیه پاکستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 2.12 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.99 درصدی یا 0.2331 ریال روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 2.1746 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.2 درصدی یا 0.1785 ریال روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / روپیه پاکستان برابر است با 2.372 ریال که در تاریخ پنجشنبه 27 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.381098 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.42 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.66 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  10.99 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.2 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان، 2.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان، 2.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان،  2.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان،  2.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان،  2.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان،  2.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / روپیه پاکستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / روپیه پاکستان،  2.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / روپیه پاکستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی