فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

HUF/XOF Ask
نرخ فعلی:: 1.8315 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.8315 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.8315 -
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

نظرات فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی