فورینت مجارستان / وون کره جنوبی

HUF/KRW Ask
نرخ فعلی:: 3.6685 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.6685 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.6685 0.26

واحد پولی : -

کشور : مجارستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فورینت مجارستان / وون کره جنوبی

در حال حاضر قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فورینت مجارستان / وون کره جنوبی
3.6685 ریال
می باشد

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی روز گذشته برابر با
3.6651 ریال
بود

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به روز گذشته
0.0034 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فورینت مجارستان / وون کره جنوبی برابر با 3.6782 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فورینت مجارستان / وون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.6802 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فورینت مجارستان / وون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.6671 ریال

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 3.6576 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.29 درصدی یا 0.0109 ریال فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / وون کره جنوبی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 3.8132 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.79  درصدی یا 0.1447 ریال فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 3.9529 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.19 درصدی یا 0.2844 ریال فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 3.9072 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.1 درصدی یا 0.2387 ریال فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 3.6612 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.19 درصدی یا 0.0073 ریال فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فورینت مجارستان / وون کره جنوبی برابر است با 4.1009 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.499054 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فورینت مجارستان / وون کره جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.79 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / وون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.19 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.1 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / وون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.19 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی، 3.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی، 3.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی،  3.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی،  3.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی،  3.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی،  3.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / وون کره جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / وون کره جنوبی،  3.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فورینت مجارستان / وون کره جنوبی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی