فورینت مجارستان / شیلینگ کنیا

HUF/KES Ask
نرخ فعلی:: 0.3528 0.65
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3528 0.65
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3528 0.65
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار فورینت مجارستان / شیلینگ کنیا

نظرات فورینت مجارستان / شیلینگ کنیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی