دلار هنگ کنگ / بات تایلند

HKD/THB Ask
نرخ فعلی:: 4.3297 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.3297 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.3297 0.07

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار هنگ کنگ / بات تایلند

در حال حاضر قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار هنگ کنگ / بات تایلند
4.3297 ریال
می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند روز گذشته برابر با
4.3268 ریال
بود

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به روز گذشته
0.0029 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار هنگ کنگ / بات تایلند برابر با 4.3319 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.3326 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.3285 ریال

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / بات تایلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 4.3275 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.05 درصدی یا 0.0022 ریال دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / بات تایلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 4.2819 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.11  درصدی یا 0.0478 ریال دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / بات تایلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 4.1787 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.61 درصدی یا 0.151 ریال دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / بات تایلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 4.024 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.59 درصدی یا 0.3057 ریال دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / بات تایلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 3.8927 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.22 درصدی یا 0.437 ریال دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار هنگ کنگ / بات تایلند برابر است با 4.3658 ریال که در تاریخ چهارشنبه 7 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.020796 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار هنگ کنگ / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.11 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.61 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  7.59 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.22 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند، 1.11 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند، 1.11 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند،  1.11 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند،  1.11 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند،  1.11 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند،  1.11 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / بات تایلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / بات تایلند،  1.11 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار هنگ کنگ / بات تایلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی