دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی

HKD/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.543 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.543 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.543 -

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی

در حال حاضر قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی
0.543 ریال
می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی روز گذشته برابر با
0.543 ریال
بود

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.5442 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.5423 ریال

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.5436 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.11 درصدی یا 0.0006 ریال دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.5348 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.53  درصدی یا 0.0082 ریال دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.5339 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.7 درصدی یا 0.0091 ریال دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.5325 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.97 درصدی یا 0.0105 ریال دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.5256 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.31 درصدی یا 0.0174 ریال دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی برابر است با 0.5732 ریال که در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.53 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.7 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.97 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.31 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی، 1.53 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی، 1.53 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی،  1.53 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی،  1.53 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی،  1.53 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی،  1.53 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی،  1.53 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی