HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal

HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal
نرخ فعلی:: 9,720 1.04
صندوق های معاملاتی کره جنوبی

نرخ فعلی: : 9,720 1.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9,720 1.04

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی کره جنوبی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal

در حال حاضر قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal
9,720 دلار
می باشد

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal روز گذشته برابر با
9,620 دلار
بود

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به روز گذشته
100 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal برابر با 9,720 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9,720 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9,720 دلار

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 9,445 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.91 درصدی یا 275 دلار HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 9,540 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.88  درصدی یا 180 دلار HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 10,000 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.8 درصدی یا 280 دلار HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 10,000 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.8 درصدی یا 280 دلار HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 10,000 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.8 درصدی یا 280 دلار HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal برابر است با 10,000 دلار که در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.627615 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.88 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.8 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.8 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal، 1.88 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal، 1.88 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal،  1.88 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal،  1.88 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal،  1.88 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal،  1.88 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal،  1.88 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی