پوند انگلیس / یورو

GBP/EUR Ask
نرخ فعلی:: 1.1702 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.1702 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.1702 0.03

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / یورو

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / یورو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / یورو
1.1702 ریال
می باشد

قیمت پوند انگلیس / یورو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / یورو روز گذشته برابر با
1.1701 ریال
بود

قیمت پوند انگلیس / یورو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / یورو نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / یورو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / یورو برابر با 1.1706 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1707 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1702 ریال

قیمت پوند انگلیس / یورو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / یورو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 1.1792 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.76 درصدی یا 0.009 ریال پوند انگلیس / یورو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / یورو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / یورو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 1.1668 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.29  درصدی یا 0.0034 ریال پوند انگلیس / یورو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / یورو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / یورو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 1.1672 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.25 درصدی یا 0.003 ریال پوند انگلیس / یورو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / یورو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / یورو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 1.164 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.53 درصدی یا 0.0062 ریال پوند انگلیس / یورو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / یورو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 1.1078 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.63 درصدی یا 0.0624 ریال پوند انگلیس / یورو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / یورو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / یورو برابر است با 1.2049 ریال که در تاریخ شنبه 26 بهمن 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / یورو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.586236 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.29 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.25 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.53 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.63 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / یورو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / یورو، 0.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / یورو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / یورو، 0.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / یورو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / یورو،  0.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / یورو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / یورو،  0.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / یورو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / یورو،  0.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / یورو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / یورو،  0.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / یورو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / یورو،  0.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / یورو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی