پوند انگلیس / پزوی کلمبیا

GBP/COP Ask
نرخ فعلی:: 5,479 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5,479 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5,479 0.07

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / پزوی کلمبیا

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / پزوی کلمبیا 5,479 ریال می باشد

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا روز گذشته برابر با 5,474 ریال بود

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به روز گذشته 5 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / پزوی کلمبیا برابر با 5,473 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / پزوی کلمبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5,495 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / پزوی کلمبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5,454 ریال

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 5,455 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.43 درصدی یا 24 ریال پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 5,291 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.55  درصدی یا 188 ریال پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 5,199 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.38 درصدی یا 280 ریال پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 5,249 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.38 درصدی یا 230 ریال پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 4,765 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.98 درصدی یا 714 ریال پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / پزوی کلمبیا برابر است با 5,543 ریال که در تاریخ دوشنبه 18 مرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.236924 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / پزوی کلمبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.55 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پزوی کلمبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.38 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.38 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پزوی کلمبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.98 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا، 3.55 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا، 3.55 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا،  3.55 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا،  3.55 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا،  3.55 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا،  3.55 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پزوی کلمبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پزوی کلمبیا،  3.55 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / پزوی کلمبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین