یورو / لیر مالت

EUR/MTL Ask
نرخ فعلی:: 0.3463 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3463 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3463 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / لیر مالت

در حال حاضر قیمت یورو / لیر مالت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / لیر مالت
0.3463 ریال
می باشد

قیمت یورو / لیر مالت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / لیر مالت روز گذشته برابر با
0.3463 ریال
بود

قیمت یورو / لیر مالت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / لیر مالت نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / لیر مالت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / لیر مالت برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / لیر مالت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3463 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / لیر مالت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3463 ریال

قیمت یورو / لیر مالت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / لیر مالت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / لیر مالت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / لیر مالت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / لیر مالت   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال یورو / لیر مالت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / لیر مالت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / لیر مالت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / لیر مالت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / لیر مالت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / لیر مالت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 10 تیر 1400  با رقم 0.3463 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال یورو / لیر مالت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / لیر مالت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / لیر مالت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 0.3534 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2. درصدی یا 0.0071 ریال یورو / لیر مالت نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / لیر مالت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / لیر مالت برابر است با 0.3581 ریال که در تاریخ شنبه 29 آذر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / لیر مالت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / لیر مالت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.113649 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / لیر مالت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یورو / لیر مالت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / لیر مالت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یورو / لیر مالت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / لیر مالت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 10 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / لیر مالت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / لیر مالت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / لیر مالت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / لیر مالت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.54  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / لیر مالت، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / لیر مالت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / لیر مالت، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / لیر مالت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / لیر مالت،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / لیر مالت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / لیر مالت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / لیر مالت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / لیر مالت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / لیر مالت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / لیر مالت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / لیر مالت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / لیر مالت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / لیر مالت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی