یورو / کیات میانمار

EUR/MMK Ask
نرخ فعلی:: 2,030.336 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2,030.336 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,030.336 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / کیات میانمار

در حال حاضر قیمت یورو / کیات میانمار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / کیات میانمار
2,030.336 ریال
می باشد

قیمت یورو / کیات میانمار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / کیات میانمار روز گذشته برابر با
2,030.336 ریال
بود

قیمت یورو / کیات میانمار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / کیات میانمار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / کیات میانمار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / کیات میانمار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / کیات میانمار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,030.336 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / کیات میانمار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,028.363 ریال

قیمت یورو / کیات میانمار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کیات میانمار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 2,029.476 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.04 درصدی یا 0.86 ریال یورو / کیات میانمار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / کیات میانمار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کیات میانمار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 2,163.403 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.15  درصدی یا 133.067 ریال یورو / کیات میانمار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / کیات میانمار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کیات میانمار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 1,958.55 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.66 درصدی یا 71.786 ریال یورو / کیات میانمار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / کیات میانمار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کیات میانمار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 1,991.586 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.94 درصدی یا 38.75 ریال یورو / کیات میانمار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / کیات میانمار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / کیات میانمار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 1,608.307 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 26.24 درصدی یا 422.029 ریال یورو / کیات میانمار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / کیات میانمار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / کیات میانمار برابر است با 2,349.394 ریال که در تاریخ دوشنبه 22 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / کیات میانمار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / کیات میانمار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.044199 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / کیات میانمار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کیات میانمار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.15 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / کیات میانمار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کیات میانمار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.66 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / کیات میانمار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کیات میانمار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.94 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / کیات میانمار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / کیات میانمار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 26.24 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کیات میانمار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.9  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کیات میانمار، 6.15 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کیات میانمار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کیات میانمار، 6.15 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کیات میانمار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کیات میانمار،  6.15 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کیات میانمار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کیات میانمار،  6.15 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کیات میانمار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کیات میانمار،  6.15 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کیات میانمار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کیات میانمار،  6.15 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / کیات میانمار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / کیات میانمار،  6.15 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / کیات میانمار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی