یورو / منات آذربایجان

EUR/AZN Ask
نرخ فعلی:: 1.9365 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.9365 0.46

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.9365 0.46

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / منات آذربایجان

در حال حاضر قیمت یورو / منات آذربایجان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / منات آذربایجان 1.9365 ریال می باشد

قیمت یورو / منات آذربایجان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / منات آذربایجان روز گذشته برابر با 1.9447 ریال بود

قیمت یورو / منات آذربایجان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / منات آذربایجان نسبت به روز گذشته 0.0082 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / منات آذربایجان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / منات آذربایجان برابر با 1.9454 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / منات آذربایجان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.9475 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / منات آذربایجان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.9362 ریال

قیمت یورو / منات آذربایجان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / منات آذربایجان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 1.9521 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.79 درصدی یا 0.0156 ریال یورو / منات آذربایجان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / منات آذربایجان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / منات آذربایجان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 1.9229 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.7  درصدی یا 0.0136 ریال یورو / منات آذربایجان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / منات آذربایجان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / منات آذربایجان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 1.9838 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.38 درصدی یا 0.0473 ریال یورو / منات آذربایجان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / منات آذربایجان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / منات آذربایجان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 2.0109 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.69 درصدی یا 0.0744 ریال یورو / منات آذربایجان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / منات آذربایجان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / منات آذربایجان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 2.0682 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.36 درصدی یا 0.1317 ریال یورو / منات آذربایجان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / منات آذربایجان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / منات آذربایجان برابر است با 2.1119 ریال که در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / منات آذربایجان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / منات آذربایجان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.071939 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / منات آذربایجان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / منات آذربایجان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.7 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / منات آذربایجان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / منات آذربایجان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.38 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / منات آذربایجان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / منات آذربایجان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.69 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / منات آذربایجان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / منات آذربایجان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.36 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / منات آذربایجان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / منات آذربایجان، 0.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / منات آذربایجان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / منات آذربایجان، 0.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / منات آذربایجان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / منات آذربایجان،  0.7 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / منات آذربایجان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / منات آذربایجان،  0.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / منات آذربایجان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / منات آذربایجان،  0.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / منات آذربایجان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / منات آذربایجان،  0.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / منات آذربایجان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / منات آذربایجان،  0.7 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / منات آذربایجان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین