یورو / درام ارمنستان

EUR/AMD Ask
نرخ فعلی:: 558.27 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 558.27 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 558.27 0.18

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یورو / درام ارمنستان

در حال حاضر قیمت یورو / درام ارمنستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یورو / درام ارمنستان
558.27 ریال
می باشد

قیمت یورو / درام ارمنستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یورو / درام ارمنستان روز گذشته برابر با
557.24 ریال
بود

قیمت یورو / درام ارمنستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یورو / درام ارمنستان نسبت به روز گذشته
1.03 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت یورو / درام ارمنستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یورو / درام ارمنستان برابر با 557.29 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / درام ارمنستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

558.27 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / درام ارمنستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

552.97 ریال

قیمت یورو / درام ارمنستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / درام ارمنستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 549.07 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.67 درصدی یا 9.2 ریال یورو / درام ارمنستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یورو / درام ارمنستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / درام ارمنستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 550.92 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.33  درصدی یا 7.35 ریال یورو / درام ارمنستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / درام ارمنستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / درام ارمنستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 587.64 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.99 درصدی یا 29.37 ریال یورو / درام ارمنستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یورو / درام ارمنستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / درام ارمنستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 633.87 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.92 درصدی یا 75.6 ریال یورو / درام ارمنستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یورو / درام ارمنستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یورو / درام ارمنستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1399  با رقم 615.24 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.25 درصدی یا 56.97 ریال یورو / درام ارمنستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یورو / درام ارمنستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یورو / درام ارمنستان برابر است با 650.11 ریال که در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یورو / درام ارمنستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / درام ارمنستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.909058 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یورو / درام ارمنستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / درام ارمنستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.33 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / درام ارمنستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / درام ارمنستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / درام ارمنستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یورو / درام ارمنستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  11.92 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / درام ارمنستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به یورو / درام ارمنستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / درام ارمنستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / درام ارمنستان، 1.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / درام ارمنستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / درام ارمنستان، 1.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / درام ارمنستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / درام ارمنستان،  1.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / درام ارمنستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / درام ارمنستان،  1.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / درام ارمنستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / درام ارمنستان،  1.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / درام ارمنستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / درام ارمنستان،  1.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یورو / درام ارمنستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / درام ارمنستان،  1.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یورو / درام ارمنستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی