نفت برنت

Brent Oil
نرخ فعلی:: 48.15 0.67
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 48.15 0.67
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 48.15 0.67
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی