نفت برنت

Brent Oil
نرخ فعلی:: 75.18 0.65
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 75.18 0.65
واحد حجمی : بارل
نرخ فعلی: : 75.18 0.65
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : بارل
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی