پوند مصر / ریال عربستان

EGP/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.2391 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2391 0.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2391 0.25

واحد پولی : -

کشور : مصر

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند مصر / ریال عربستان

در حال حاضر قیمت پوند مصر / ریال عربستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند مصر / ریال عربستان
0.2391 ریال
می باشد

قیمت پوند مصر / ریال عربستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند مصر / ریال عربستان روز گذشته برابر با
0.2385 ریال
بود

قیمت پوند مصر / ریال عربستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند مصر / ریال عربستان نسبت به روز گذشته
0.0006 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند مصر / ریال عربستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند مصر / ریال عربستان برابر با 0.2384 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند مصر / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2392 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند مصر / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2382 ریال

قیمت پوند مصر / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / ریال عربستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.2389 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.08 درصدی یا 0.0002 ریال پوند مصر / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند مصر / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / ریال عربستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.2392 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04  درصدی یا 0.0001 ریال پوند مصر / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند مصر / ریال عربستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / ریال عربستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.2391 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند مصر / ریال عربستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند مصر / ریال عربستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / ریال عربستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.2392 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04 درصدی یا 0.0001 ریال پوند مصر / ریال عربستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند مصر / ریال عربستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند مصر / ریال عربستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.2395 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.16 درصدی یا 0.0004 ریال پوند مصر / ریال عربستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند مصر / ریال عربستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند مصر / ریال عربستان برابر است با 0.2404 ریال که در تاریخ پنجشنبه 29 آبان 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند مصر / ریال عربستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.167434 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند مصر / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.04 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند مصر / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند مصر / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.04 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند مصر / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند مصر / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / ریال عربستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / ریال عربستان، 0.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / ریال عربستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / ریال عربستان، 0.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / ریال عربستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / ریال عربستان،  0.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / ریال عربستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 4.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / ریال عربستان،  0.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / ریال عربستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / ریال عربستان،  0.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / ریال عربستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 35.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / ریال عربستان،  0.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند مصر / ریال عربستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند مصر / ریال عربستان،  0.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند مصر / ریال عربستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی