ویوز

Waves
نرخ فعلی:: 19.11 0.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 19.11 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 19.11 0.1

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ویوز

۰۰:۳۶:۵۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ویوز 0.06 2.28 6.4262 4.6365 11.3011 17.5306

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.89 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.89 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.89 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.12%

نقشه پراکنش جغرافیایی ویوز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی