ویوز / Waves

Waves
نرخ فعلی:: 31.3124 4.69
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 31.3124 4.69
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 31.3124 4.69
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۴:۰۱:۱۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ویوز / Waves 1.6129 0.5976 14.9909 26.4166 30.2901 24.9959

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6876 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.3124 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.3124 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 108.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.3124 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 184.66%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی