ویوز / Waves

Waves
نرخ فعلی:: 16.6703 2.14
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 16.6703 2.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 16.6703 2.14
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۲۹:۵۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ویوز / Waves 0.3558 1.9491 7.7396 9.0814 15.4817 13.0384

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.6703 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.6703 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3297 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.6703 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.23%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی