ترون / TRON

TRON
نرخ فعلی:: 0.033716 7.56
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.033716 7.56
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.033716 7.56
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۰۸:۵۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.033716 15:08:50 0.0001 0.31% 0.0024 7.56% 0.0024 7.57% 0.0024 -
0.033611 15:07:50 - 0.05% 0.0023 7.23% 0.0023 7.24% 0.0023 -
0.033593 15:06:51 0.0002 0.71% 0.0022 7.17% 0.0023 7.18% 0.0023 -
0.033355 15:05:48 0.0003 0.81% 0.002 6.41% 0.002 6.42% 0.0021 -
0.033626 15:04:53 0.0001 0.19% 0.0023 7.28% 0.0023 7.28% 0.0023 -
0.03369 15:03:52 0.0001 0.41% 0.0023 7.48% 0.0023 7.49% 0.0024 -
0.033827 15:03:10 0.0001 0.23% 0.0025 7.92% 0.0025 7.93% 0.0025 -
0.033749 15:02:17 0.0002 0.64% 0.0024 7.67% 0.0024 7.68% 0.0025 -
0.033536 15:01:38 0.0001 0.25% 0.0022 6.99% 0.0022 7% 0.0022 -
0.033621 14:59:39 - 0.02% 0.0023 7.26% 0.0023 7.27% 0.0023 -
0.033628 14:58:42 0.0002 0.47% 0.0023 7.28% 0.0023 7.29% 0.0023 -
0.03347 14:57:45 0.0001 0.18% 0.0021 6.78% 0.0021 6.79% 0.0022 -
0.03341 14:56:44 - 0.02% 0.0021 6.59% 0.0021 6.59% 0.0021 -
0.033418 14:55:43 0.0001 0.34% 0.0021 6.61% 0.0021 6.62% 0.0021 -
0.03353 14:54:45 0.0001 0.25% 0.0022 6.97% 0.0022 6.98% 0.0022 -
0.033613 14:53:38 - 0.08% 0.0023 7.24% 0.0023 7.24% 0.0023 -
0.033587 14:52:43 0.0002 0.69% 0.0022 7.15% 0.0022 7.16% 0.0023 -
0.033818 14:51:46 - 0.08% 0.0025 7.89% 0.0025 7.90% 0.0025 -
0.033844 14:50:47 - 0.09% 0.0025 7.97% 0.0025 7.98% 0.0026 -
0.033875 14:49:44 0.0001 0.26% 0.0025 8.07% 0.0025 8.08% 0.0026 -
0.033787 14:48:39 0.0001 0.22% 0.0024 7.79% 0.0024 7.80% 0.0025 -
0.033714 14:47:44 0.0002 0.53% 0.0024 7.56% 0.0024 7.56% 0.0024 -
0.033535 14:46:45 0.0002 0.55% 0.0022 6.99% 0.0022 6.99% 0.0022 -
0.033721 14:45:39 - 0.09% 0.0024 7.58% 0.0024 7.59% 0.0024 -
0.03375 14:44:42 - 0.13% 0.0024 7.67% 0.0024 7.68% 0.0025 -
0.033705 14:43:38 0.0001 0.17% 0.0024 7.53% 0.0024 7.54% 0.0024 -
0.033648 14:42:40 0.0001 0.18% 0.0023 7.35% 0.0023 7.35% 0.0024 -
0.03371 14:41:44 0.0002 0.56% 0.0024 7.55% 0.0024 7.55% 0.0024 -
0.033898 14:40:45 - 0.04% 0.0026 8.14% 0.0026 8.15% 0.0026 -
0.033884 14:39:40 - 0.13% 0.0025 8.10% 0.0025 8.11% 0.0026 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی