ترون

TRON
نرخ فعلی:: 0.071253 1.68
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.071253 1.68
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.071253 1.68
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۰۰:۲۶:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.071253 00:26:57 - 0.01% 0.0012 1.68% 0.0013 1.88% 0.001 -
0.071262 00:20:31 0.0002 0.30% 0.0012 1.69% 0.0013 1.89% 0.001 -
0.071051 00:10:21 - 0.06% 0.001 1.39% 0.0011 1.59% 0.0012 -
0.071095 23:59:50 0.0002 0.27% 0.001 1.45% 0.0012 1.65% 0.0011 -
0.070902 23:55:35 - 0.02% 0.0008 1.18% 0.001 1.38% 0.0013 -
0.070889 23:48:21 - 0.01% 0.0008 1.16% 0.001 1.36% 0.0013 -
0.070898 23:42:49 0.0002 0.28% 0.0008 1.17% 0.001 1.37% 0.0013 -
0.0707 23:36:53 0.0002 0.24% 0.0006 0.89% 0.0008 1.09% 0.0015 -
0.070873 23:28:23 0.0001 0.08% 0.0008 1.14% 0.0009 1.34% 0.0014 -
0.070817 23:23:55 - 0.02% 0.0007 1.06% 0.0009 1.26% 0.0014 -
0.070804 23:18:11 0.0001 0.11% 0.0007 1.04% 0.0009 1.24% 0.0014 -
0.070882 23:11:15 0.0002 0.30% 0.0008 1.15% 0.0009 1.35% 0.0014 -
0.070667 23:04:58 - 0.01% 0.0006 0.84% 0.0007 1.04% 0.0016 -
0.070672 22:58:38 0.0001 0.08% 0.0006 0.85% 0.0007 1.05% 0.0016 -
0.070618 22:55:37 0.0001 0.10% 0.0005 0.77% 0.0007 0.97% 0.0016 -
0.070688 22:52:21 0.0001 0.13% 0.0006 0.87% 0.0008 1.07% 0.0015 -
0.070778 22:48:39 0.0002 0.21% 0.0007 1% 0.0008 1.20% 0.0015 -
0.070627 22:44:46 - 0.05% 0.0005 0.78% 0.0007 0.99% 0.0016 -
0.070594 22:41:52 0.0001 0.14% 0.0005 0.74% 0.0007 0.94% 0.0016 -
0.070694 22:37:44 - 0.04% 0.0006 0.88% 0.0008 1.08% 0.0015 -
0.070722 22:32:51 - 0.02% 0.0006 0.92% 0.0008 1.12% 0.0015 -
0.070738 22:26:37 0.0002 0.23% 0.0007 0.94% 0.0008 1.14% 0.0015 -
0.0709 22:22:01 - 0.03% 0.0008 1.17% 0.001 1.38% 0.0013 -
0.070879 22:17:39 0.0001 0.08% 0.0008 1.14% 0.0009 1.35% 0.0014 -
0.070824 22:12:53 0.0001 0.13% 0.0007 1.07% 0.0009 1.27% 0.0014 -
0.07073 22:06:33 - 0.04% 0.0007 0.93% 0.0008 1.13% 0.0015 -
0.070757 21:59:34 - 0.05% 0.0007 0.97% 0.0008 1.17% 0.0015 -
0.07079 21:56:34 0.0004 0.58% 0.0007 1.02% 0.0009 1.22% 0.0014 -
0.071198 21:53:15 - 0.03% 0.0011 1.60% 0.0013 1.80% 0.001 -
0.071218 21:49:50 0.0001 0.17% 0.0011 1.63% 0.0013 1.83% 0.001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی