ترون

TRON
نرخ فعلی:: 0.094817 3.2
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.094817 3.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.094817 3.2
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ترون در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
ارزاینجا
ارزاینجا
TRX / IRR
27,280 25,720 600 (2.25%)
27,790
26,180
06 آبان 1400 - 22:09
اکسکوینو
اکسکوینو
TRX / IRR
26,461 26,011 421 (1.62%)
27,037
25,693
06 آبان 1400 - 21:56
اکسیر
اکسیر
TRX / IRR
26,750 0 930 (3.6%)
27,160
25,370
06 آبان 1400 - 22:09
ایرانیکارت
ایرانیکارت
TRX / IRR
27,003 26,102 551 (2.08%)
27,299
25,982
06 آبان 1400 - 22:07
جیبیتکس
جیبیتکس
TRX / IRR
26,550 26,100 170 (0.64%)
27,600
25,890
06 آبان 1400 - 20:53
رمزینکس
رمزینکس
TRX / IRR
11,201,118 17,709 181,118 (1.64%)
11,350,000
11,000,000
27 مهر 1400 - 15:20
صرافی
صرافی
TRX / IRR
26,740 25,760 380 (1.44%)
27,360
25,900
06 آبان 1400 - 22:05
نوبیتکس
نوبیتکس
TRX / IRR
26,160 0 290 (1.12%)
27,400
25,400
06 آبان 1400 - 22:09
والکس
والکس
TRX / IRR
52,200,000 23,650 10,000 (0.02%)
54,490,000
50,032,690
06 آبان 1400 - 22:09
پارس بیت
پارس بیت
TRX / IRR
26,679 26,252 720 (2.77%)
26,941
25,488
06 آبان 1400 - 22:03
بیت برگ
بیت برگ
TRX / IRR
26,270 25,800 740 (2.9%)
26,650
25,200
06 آبان 1400 - 22:07
ارز پایا
ارز پایا
TRX / IRR
26,190 0 330 (1.28%)
26,680
25,300
06 آبان 1400 - 22:03
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
TRX / IRR
26,480 0 480 (1.85%)
29,500
25,170
06 آبان 1400 - 22:09
فینیکس
فینیکس
TRX / IRR
26,240 0 350 (1.35%)
29,000
25,580
06 آبان 1400 - 22:02
یوبیتکس
یوبیتکس
TRX / IRR
26,140 26,500 480 (1.84%)
27,740
25,210
06 آبان 1400 - 21:55
انی چنج
انی چنج
TRX / IRR
26,150 25,130 2,780 (10.63%)
28,930
26,150
05 آبان 1400 - 17:17
بیت 24
بیت 24
TRX / IRR
26,410 25,890 440 (1.69%)
26,930
25,440
06 آبان 1400 - 21:59
تتر ایران
تتر ایران
TRX / IRR
26,510 25,950 160 (0.61%)
27,220
25,870
06 آبان 1400 - 22:08
اکس نوین
اکس نوین
TRX / IRR
26,570 26,530 270 (1.02%)
27,290
25,500
06 آبان 1400 - 22:04
تبدیل
تبدیل
TRX / IRR
24,800 0 580 (2.34%)
25,830
24,680
04 مهر 1400 - 10:42
کوین نیک
کوین نیک
TRX / IRR
26,700 26,340 380 (1.44%)
26,910
25,690
06 آبان 1400 - 22:04
ارزبیتکس
ارزبیتکس
TRX / IRR
26,590 25,550 370 (1.41%)
27,180
21,300
06 آبان 1400 - 22:09
بیت پین
بیت پین
TRX / IRR
26,270 0 440 (1.7%)
26,680
25,370
06 آبان 1400 - 22:06
پارسیان ارز
پارسیان ارز
TRX / IRR
26,750 0 750 (2.88%)
27,030
25,580
06 آبان 1400 - 22:06
مهران بیت
مهران بیت
TRX / IRR
26,540 26,080 590 (2.27%)
27,000
25,520
06 آبان 1400 - 22:04
پی 98
پی 98
TRX / IRR
14,330 0 390 (2.8%)
14,330
13,020
31 تیر 1400 - 19:49
ارزایف
ارزایف
TRX / IRR
27,570 0 760 (2.83%)
28,090
26,360
06 آبان 1400 - 21:20
دیجیکس 24
دیجیکس 24
TRX / IRR
27,007 26,485 758 (2.89%)
27,314
25,367
06 آبان 1400 - 22:06
ارزیپتو
ارزیپتو
TRX / IRR
26,565 0 553 (2.13%)
26,908
25,652
06 آبان 1400 - 22:09
تک چنج
تک چنج
TRX / IRR
26,850 0 320 (1.21%)
27,460
26,000
06 آبان 1400 - 22:07
سلام کریپتو
سلام کریپتو
TRX / IRR
26,190 25,740 210 (0.81%)
26,670
25,640
06 آبان 1400 - 22:08
پرشین والت
پرشین والت
TRX / IRR
27,287 26,215 402 (1.5%)
27,788
26,785
06 آبان 1400 - 21:13
ارزجو
ارزجو
TRX / IRR
26,810 0 350 (1.32%)
27,430
25,950
06 آبان 1400 - 22:03
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
TRX / IRR
25,420 26,720 330 (1.32%)
25,970
24,660
06 آبان 1400 - 22:06
موربیت
موربیت
TRX / IRR
26,310 25,770 260 (1%)
26,840
20
06 آبان 1400 - 22:08
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
TRX / IRR
26,560 26,230 480 (1.84%)
26,840
25,600
06 آبان 1400 - 22:08
اکس نانس
اکس نانس
TRX / IRR
53,000 25,990 26,610 (100.83%)
53,000
26,000
13 مهر 1400 - 23:48
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
TRX / IRR
26,352 0 489 (1.89%)
26,677
25,649
21 مهر 1400 - 20:46
بیتستان
بیتستان
TRX / IRR
26,540 25,740 480 (1.84%)
27,010
25,640
06 آبان 1400 - 22:09
بیتیریوم
بیتیریوم
TRX / IRR
26,686 0 743 (2.86%)
26,979
25,518
06 آبان 1400 - 22:08
توران
توران
TRX / IRR
26,400 26,020 440 (1.69%)
26,740
25,790
06 آبان 1400 - 21:33
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
TRX / IRR
26,896 0 2,277 (8.47%)
29,272
26,000
05 آبان 1400 - 14:29
بیت میت
بیت میت
TRX / IRR
27,920 13,770 710 (2.61%)
28,160
27,210
01 مهر 1400 - 08:51
1 اکسچنج
1 اکسچنج
TRX / IRR
27,779 25,599 791 (2.93%)
28,087
26,560
06 آبان 1400 - 22:09
ارز مدرن
ارز مدرن
TRX / IRR
26,770 25,720 1,100 (4.29%)
27,080
25,570
09 مهر 1400 - 21:45
بیت ویرا
بیت ویرا
TRX / IRR
26,560 26,080 890 (3.47%)
26,560
25,670
06 آبان 1400 - 18:02
دیجی بیت
دیجی بیت
TRX / IRR
26,350 25,880 300 (1.15%)
26,900
25,600
06 آبان 1400 - 22:06
پول نو
پول نو
TRX / IRR
26,342 25,711 291 (1.12%)
26,804
25,645
06 آبان 1400 - 22:08
آریومکس
آریومکس
TRX / IRR
26,410 26,200 310 (1.19%)
26,900
25,500
06 آبان 1400 - 22:09
بیت ایمن
بیت ایمن
TRX / IRR
26,320 26,160 400 (1.54%)
27,980
25,520
06 آبان 1400 - 22:08
همتا پی
همتا پی
TRX / IRR
28,060 27,760 190 (0.68%)
28,180
27,870
29 مهر 1400 - 01:32
دیدکس
دیدکس
TRX / IRR
27,500 26,500 800 (2.91%)
29,000
27,400
19 مهر 1400 - 19:34
رمزکس
رمزکس
TRX / IRR
26,610 16,418,117,870 390 (1.49%)
27,170
25,770
06 آبان 1400 - 22:08
او ام پی فینکس
او ام پی فینکس
TRX / IRR
26,078 0 359 (1.4%)
26,616
25,344
06 آبان 1400 - 21:54
 رابین کش
رابین کش
TRX / IRR
27,950 26,530 620 (2.27%)
28,810
26,770
06 آبان 1400 - 22:08
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی