استیم / Steem

Steem
نرخ فعلی:: 1.1752 1.03
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.1752 1.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.1752 1.03
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۳۹:۱۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.1752 03:39:19 0.0065 0.56% 0.0121 1.03% 0.0121 1.03% 0.1104 0.1752
1.1687 03:23:20 0.0087 0.75% 0.0186 1.59% 0.0186 1.59% 0.1169 0.1687
1.1600 03:07:36 0.0088 0.76% 0.0273 2.35% 0.0273 2.35% 0.1256 0.16
1.1688 02:54:25 0.0044 0.38% 0.0185 1.58% 0.0185 1.58% 0.1168 0.1688
1.1644 02:39:46 0.0001 0.01% 0.0229 1.97% 0.0229 1.97% 0.1212 0.1644
1.1645 02:23:23 0.0031 0.27% 0.0228 1.96% 0.0228 1.96% 0.1211 0.1645
1.1614 02:08:43 0.0038 0.33% 0.0259 2.23% 0.0259 2.23% 0.1242 0.1614
1.1652 01:54:33 0.0021 0.18% 0.0221 1.90% 0.0221 1.90% 0.1204 0.1652
1.1631 01:38:35 0.0027 0.23% 0.0242 2.08% 0.0242 2.08% 0.1225 0.1631
1.1658 01:23:31 0.0044 0.38% 0.0215 1.84% 0.0215 1.84% 0.1198 0.1658
1.1614 01:08:50 0.0007 0.06% 0.0259 2.23% 0.0259 2.23% 0.1242 0.1614
1.1621 00:53:45 0.0006 0.05% 0.0252 2.17% 0.0252 2.17% 0.1235 0.1621
1.1615 00:41:00 0.0001 0.01% 0.0258 2.22% 0.0258 2.22% 0.1241 0.1615
1.1616 00:23:29 0.0081 0.70% 0.0257 2.21% 0.0257 2.21% 0.124 0.1616
1.1535 23:08:15 0.0004 0.03% 0.0338 2.93% 0.0338 2.93% 0.1321 0.1535
1.1531 22:53:33 0.0032 0.28% 0.0342 2.97% 0.0342 2.97% 0.1325 0.1531
1.1499 22:23:39 0.0067 0.58% 0.0374 3.25% 0.0374 3.25% 0.1357 0.1499
1.1566 22:08:44 0.0047 0.41% 0.0307 2.65% 0.0307 2.65% 0.129 0.1566
1.1519 21:53:40 0.0081 0.71% 0.0354 3.07% 0.0354 3.07% 0.1337 0.1519
1.1438 21:38:38 0.0083 0.73% 0.0435 3.80% 0.0435 3.80% 0.1418 0.1438
1.1521 21:22:44 0.001 0.09% 0.0352 3.06% 0.0352 3.06% 0.1335 0.1521
1.1531 21:08:32 0.0121 1.06% 0.0342 2.97% 0.0342 2.97% 0.1325 0.1531
1.1410 20:53:35 0.0012 0.11% 0.0463 4.06% 0.0463 4.06% 0.1446 0.141
1.1422 20:38:42 0.0034 0.30% 0.0451 3.95% 0.0451 3.95% 0.1434 0.1422
1.1388 20:23:35 0.0139 1.22% 0.0485 4.26% 0.0485 4.26% 0.1468 0.1388
1.1527 20:08:42 0.0034 0.30% 0.0346 3% 0.0346 3% 0.1329 0.1527
1.1493 19:54:27 0.0044 0.38% 0.038 3.31% 0.038 3.31% 0.1363 0.1493
1.1449 19:38:29 0.0122 1.08% 0.0424 3.70% 0.0424 3.70% 0.1407 0.1449
1.1327 19:23:38 0.005 0.44% 0.0546 4.82% 0.0546 4.82% 0.1529 0.1327
1.1377 19:08:50 0.0069 0.61% 0.0496 4.36% 0.0496 4.36% 0.1479 0.1377
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی