استیم

Steem
نرخ فعلی:: 0.586169 2.32
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.586169 2.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.586169 2.32
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

استیم در روز جاری

۱۶:۵۰:۰۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.586169 16:50:02 0.0005 0.08% 0.0133 2.32% 0.0137 2.39% 0.006 0.4138
0.586622 16:35:28 0.0008 0.14% 0.0138 2.40% 0.0141 2.47% 0.0065 0.4134
0.585783 16:28:53 0.0007 0.13% 0.0129 2.25% 0.0133 2.32% 0.0057 0.4142
0.585050 16:20:00 0.0009 0.16% 0.0122 2.13% 0.0126 2.20% 0.0049 0.415
0.584135 16:11:09 - - 0.0113 1.97% 0.0117 2.04% 0.004 0.4159
0.584114 16:05:19 0.0005 0.08% 0.0112 1.96% 0.0116 2.03% 0.004 0.4159
0.583624 15:49:53 0.0002 0.03% 0.0108 1.88% 0.0111 1.95% 0.0035 0.4164
0.583823 15:35:00 0.0007 0.12% 0.011 1.91% 0.0113 1.98% 0.0037 0.4162
0.584537 15:29:13 0.0003 0.06% 0.0117 2.04% 0.0121 2.11% 0.0044 0.4155
0.584866 15:23:17 0.0009 0.15% 0.012 2.09% 0.0124 2.16% 0.0047 0.4151
0.583980 15:11:24 0.0003 0.05% 0.0111 1.94% 0.0115 2.01% 0.0038 0.416
0.584246 15:08:26 0.0001 0.01% 0.0114 1.99% 0.0118 2.06% 0.0041 0.4158
0.584179 14:50:17 0.0005 0.09% 0.0113 1.97% 0.0117 2.04% 0.004 0.4158
0.583639 14:35:23 0.0005 0.09% 0.0108 1.88% 0.0112 1.95% 0.0035 0.4164
0.584176 14:28:59 0.0004 0.07% 0.0113 1.97% 0.0117 2.04% 0.004 0.4158
0.584557 14:19:56 0.0006 0.10% 0.0117 2.04% 0.0121 2.11% 0.0044 0.4154
0.583991 14:10:57 0.0008 0.14% 0.0111 1.94% 0.0115 2.01% 0.0039 0.416
0.584811 14:05:35 0.0025 0.43% 0.0119 2.08% 0.0123 2.15% 0.0047 0.4152
0.587313 13:50:03 0.0006 0.10% 0.0144 2.52% 0.0148 2.59% 0.0072 0.4127
0.587875 13:35:32 0.0008 0.14% 0.015 2.62% 0.0154 2.69% 0.0077 0.4121
0.587053 13:28:56 0.0007 0.12% 0.0142 2.48% 0.0146 2.55% 0.0069 0.4129
0.586368 13:23:02 0.0022 0.37% 0.0135 2.36% 0.0139 2.43% 0.0062 0.4136
0.588521 13:11:05 0.0004 0.07% 0.0156 2.73% 0.016 2.80% 0.0084 0.4115
0.588940 13:05:28 0.0005 0.09% 0.0161 2.80% 0.0165 2.88% 0.0088 0.4111
0.589451 12:50:02 0.0009 0.16% 0.0166 2.89% 0.017 2.97% 0.0093 0.4105
0.590367 12:35:13 0.0008 0.14% 0.0175 3.05% 0.0179 3.13% 0.0102 0.4096
0.589544 12:29:06 0.0001 0.03% 0.0167 2.91% 0.0171 2.98% 0.0094 0.4105
0.589394 12:19:59 0.0003 0.05% 0.0165 2.88% 0.0169 2.96% 0.0093 0.4106
0.589680 12:11:05 0.0004 0.06% 0.0168 2.93% 0.0172 3.01% 0.0095 0.4103
0.590050 12:05:47 0.0001 0.02% 0.0172 3% 0.0176 3.07% 0.0099 0.41
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی