استیم / Steem

Steem
نرخ فعلی:: 0.16872 0.71
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.16872 0.71
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.16872 0.71
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۴۰:۱۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.16872 01:40:15 0.0002 0.13% 0.0012 0.71% 0.0012 0.71% 0.0017 -
0.16894 01:32:24 0.0005 0.29% 0.0014 0.84% 0.0014 0.84% 0.0019 -
0.16845 01:24:21 0.0001 0.05% 0.0009 0.55% 0.0009 0.55% 0.0014 -
0.16854 01:16:15 0.0003 0.17% 0.001 0.60% 0.001 0.60% 0.0015 -
0.16826 01:08:19 0.0007 0.44% 0.0007 0.44% 0.0007 0.44% 0.0012 -
0.16752 01:00:36 0.0002 0.11% - 0.01% - 0.01% 0.0005 -
0.16734 00:52:17 0.0003 0.17% 0.0002 0.11% 0.0002 0.11% 0.0003 -
0.16762 00:44:15 0.0001 0.06% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0006 -
0.16752 00:36:12 0.0002 0.14% - 0.01% - 0.01% 0.0005 -
0.16728 00:28:13 - 0.02% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0003 -
0.16725 00:20:13 0.0001 0.05% 0.0003 0.17% 0.0003 0.17% 0.0002 -
0.16734 00:12:13 0.0002 0.11% 0.0002 0.11% 0.0002 0.11% 0.0003 -
0.16753 00:10:20 - - - - - - 0.0005 -
0.16753 00:10:16 - - - - - - 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی