ریپل / Ripple

Ripple
نرخ فعلی:: 0.63425 17.97
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.63425 17.97
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.63425 17.97
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۰۷:۱۸:۵۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.63425 07:18:51 0.0017 0.27% 0.0966 17.97% 0.0971 18.07% 0.0953 -
0.63252 07:17:49 0.0037 0.59% 0.0949 17.65% 0.0953 17.74% 0.0936 -
0.63624 07:16:51 0.0053 0.83% 0.0986 18.34% 0.099 18.44% 0.0973 -
0.64153 07:15:49 0.0026 0.40% 0.1039 19.32% 0.1043 19.42% 0.1026 -
0.63897 07:14:52 0.0005 0.08% 0.1013 18.84% 0.1018 18.94% 0.1 -
0.63947 07:13:51 0.0008 0.13% 0.1018 18.94% 0.1023 19.04% 0.1005 -
0.63867 07:12:52 0.0037 0.58% 0.101 18.79% 0.1015 18.89% 0.0997 -
0.6424 07:11:52 0.0036 0.56% 0.1048 19.48% 0.1052 19.58% 0.1034 -
0.64602 07:10:51 0.0053 0.83% 0.1084 20.16% 0.1088 20.26% 0.1071 -
0.64068 07:09:54 0.0002 0.03% 0.103 19.16% 0.1035 19.26% 0.1017 -
0.6405 07:08:58 0.0055 0.87% 0.1029 19.13% 0.1033 19.23% 0.1015 -
0.63495 07:07:58 0.0008 0.12% 0.0973 18.10% 0.0978 18.20% 0.096 -
0.63573 07:06:51 0.0013 0.20% 0.0981 18.24% 0.0985 18.34% 0.0968 -
0.637 07:05:58 0.0021 0.33% 0.0994 18.48% 0.0998 18.58% 0.098 -
0.63488 07:05:06 0.0018 0.28% 0.0972 18.08% 0.0977 18.18% 0.0959 -
0.63664 07:03:58 0.0018 0.27% 0.099 18.41% 0.0994 18.51% 0.0977 -
0.63839 07:03:11 0.0057 0.89% 0.1007 18.74% 0.1012 18.84% 0.0994 -
0.63273 07:02:17 0.0006 0.10% 0.0951 17.68% 0.0955 17.78% 0.0938 -
0.6321 07:01:30 0.0015 0.23% 0.0945 17.57% 0.0949 17.67% 0.0931 -
0.63063 06:59:56 0.0009 0.15% 0.093 17.29% 0.0934 17.39% 0.0917 -
0.62969 06:58:53 0.0002 0.03% 0.092 17.12% 0.0925 17.22% 0.0907 -
0.62991 06:57:52 0.01 1.62% 0.0923 17.16% 0.0927 17.26% 0.0909 -
0.61987 06:56:49 0.0019 0.31% 0.0822 15.29% 0.0827 15.39% 0.0809 -
0.61793 06:55:58 0.0023 0.38% 0.0803 14.93% 0.0807 15.03% 0.079 -
0.6156 06:54:55 0.0047 0.77% 0.078 14.50% 0.0784 14.59% 0.0766 -
0.6109 06:53:56 0.0016 0.27% 0.0733 13.62% 0.0737 13.72% 0.0719 -
0.60927 06:52:47 0.0005 0.08% 0.0716 13.32% 0.0721 13.42% 0.0703 -
0.60881 06:51:53 0.0001 0.02% 0.0712 13.24% 0.0716 13.33% 0.0698 -
0.60892 06:50:53 0.0014 0.23% 0.0713 13.26% 0.0717 13.35% 0.07 -
0.6103 06:49:49 0.0019 0.31% 0.0727 13.51% 0.0731 13.61% 0.0713 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی