پاپولوس

Populous
نرخ فعلی:: 0.785355 4.67
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.785355 4.67
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.785355 4.67
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پاپولوس

۱۸:۳۵:۴۱
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پاپولوس 0.0164 0.0096 0.0219 0.5304 0.6014 2.6251

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2146 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2146 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.2146 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 154.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.2146 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 154.66%

نقشه پراکنش جغرافیایی پاپولوس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی