پاپیلوس / Populous

Populous
نرخ فعلی:: 3.07 0.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 3.07 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.07 0.66
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۷:۰۱:۴۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پاپیلوس / Populous 0.01 1.6139 2.8150 2.8970 2.77 13.7546

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.93 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.93 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 62.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.07 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی