ان اکس تی

Nxt
نرخ فعلی:: 0.018919 0.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.018919 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.018919 0.16
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ان اکس تی

۰۱:۳۵:۰۰
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0192 0.0187 0.0196 0.0189 0.0004 1.94% 2021/10/16 1400/07/24
0.0184 0.0182 0.0189 0.0185 0.0005 2.55% 2021/10/15 1400/07/23
0.0182 0.0177 0.0189 0.0187 0.0006 3.45% 2021/10/13 1400/07/21
0.0185 0.0181 0.0190 0.0181 0.0004 2.15% 2021/10/12 1400/07/20
0.0183 0.0178 0.0189 0.0185 0.0001 0.51% 2021/10/11 1400/07/19
0.0181 0.0180 0.0187 0.0184 0 0.25% 2021/10/10 1400/07/18
0.0179 0.0175 0.0187 0.0184 - - 2021/10/09 1400/07/17
0.0185 0.0176 0.0189 0.0179 - - 2021/10/08 1400/07/16
0.0184 0.0184 0.0193 0.0184 - - 2021/10/07 1400/07/15
0.0158 0.0154 0.0164 0.0163 0 0.24% 2021/10/05 1400/07/13
0.0160 0.0156 0.0161 0.0156 0.0003 1.99% 2021/10/04 1400/07/12
0.0158 0.0153 0.0161 0.0161 0.0004 2.61% 2021/10/02 1400/07/10
0.0149 0.0144 0.0158 0.0157 0.0008 5.23% 2021/10/01 1400/07/9
0.0141 0.0141 0.0150 0.0149 0.0008 5.64% 2021/09/30 1400/07/8
0.0141 0.0138 0.0145 0.0141 0.0002 1.12% 2021/09/29 1400/07/7
0.0143 0.0140 0.0146 0.0141 0.0002 1.13% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی