نیو اکونومی

NEM
نرخ فعلی:: 0.177195 1.22
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.177195 1.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.177195 1.22
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه نیو اکونومی

۰۲:۴۱:۵۹
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.1751 0.1730 0.1926 0.1740 0.0027 1.53% 2021/10/24 1400/08/2
0.1752 0.1722 0.1994 0.1766 0.002 1.13% 2021/10/23 1400/08/1
0.1741 0.1727 0.1852 0.1746 0.0007 0.39% 2021/10/22 1400/07/30
0.1678 0.1646 0.1932 0.1740 0.0061 3.65% 2021/10/21 1400/07/29
0.1698 0.1671 0.1899 0.1678 0.0019 1.16% 2021/10/19 1400/07/27
0.1664 0.1656 0.1870 0.1698 0.0062 3.65% 2021/10/18 1400/07/26
0.1785 0.1738 0.1944 0.1760 0.0097 5.85% 2021/10/17 1400/07/25
0.1765 0.1710 0.1922 0.1775 0.0012 0.68% 2021/10/15 1400/07/23
0.1708 0.1670 0.1838 0.1736 0.0024 1.39% 2021/10/13 1400/07/21
0.1740 0.1698 0.1930 0.1747 0.0063 3.58% 2021/10/11 1400/07/19
0.1787 0.1747 0.1869 0.1809 0.0028 1.55% 2021/10/10 1400/07/18
0.1772 0.1749 0.1981 0.1782 - - 2021/10/09 1400/07/17
0.1735 0.1704 0.1815 0.1774 - - 2021/10/08 1400/07/16
0.1690 0.1662 0.1792 0.1726 - - 2021/10/07 1400/07/15
0.1578 0.1552 0.1700 0.1695 0.012 7.64% 2021/10/05 1400/07/13
0.1604 0.1547 0.1723 0.1599 0.0034 2.18% 2021/10/04 1400/07/12

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی